dr hab. inż. Zbigniew Hajduk, prof. PRz
Katedra Informatyki i Automatyki
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Politechnika Rzeszowska
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
budynek D, pokój 106 (108)
tel.: 17-865-14-86

email:

ResearchGate, ORCID